Elektrownie jądrowe / Panele fotowoltaiczne

Pomimo tego, że wizja elektrowni jądrowych w Polsce może wydawać nam się niebezpieczna to jednak istnieją duże korzyści z posiadania takich instalacji na terenie naszego kraju w połączeniu z coraz bardziej popularnymi indywidualnymi instalacjami fotowoltaicznymi.

Korzystanie z energii z paneli fotowoltaicznych i elektrowni jądrowej ma wiele pozytywnych aspektów.

Ochrona środowiska: Panele fotowoltaiczne nie emitują żadnych zanieczyszczeń w trakcie produkcji prądu, co przyczynia się do ochrony środowiska. Elektrownie jądrowe emitują bardzo mało gazów cieplarnianych. Przyczynia się to do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Niskie koszty eksploatacji: Po zainstalowaniu paneli koszty utrzymania są niewielkie. Koszt paliwa do elektrowni jądrowej jest bardzo niski w stosunku do energii jaką można pozyskać. W związku z tym mamy niski koszt produkcji energii.

Bezpieczeństwo energetyczne: Korzystanie z energii z elektrowni jądrowych pomaga ograniczyć import energii z innych państw i uniknąć ryzyka szantażu energetycznego które mogłoby wydarzyć się w przyszłości.

Nadwyżki energii z paneli fotowoltaicznych możemy odsprzedać gestorowi – oddać do sieci energetycznej.

Korzystanie z energii z paneli fotowoltaicznych i elektrowni jądrowych jednocześnie może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Oczywiście są dwie strony medalu:

·       panele fotowoltaiczne nie są takie czyste w produkcji jak się je przedstawia w reklamach. Panele fotowoltaiczne zanieczyszczają środowisko podczas ich produkcji i podczas recyclingu. Ołów, miedź aluminium. Dodatkowo jest to nowa technologia droga w użyciu. Amortyzacja po wielu latach.

·       Elektrownie atomowe kończą zwolna swój żywot w układzie kosztów, amortyzacji i czasu budowy. Koszty budowy są wysokie. Odpady powstające podczas eksploatacji elektrowni atomowych trzeba gdzieś magazynować.

·       Bezpieczeństwo energetyczne danego państwa to tylko wielokompozycyjny układ szeregu czynników.

Warto zaznaczyć, że wiele rozwiniętych krajów europejskich korzysta z energii jądrowej. Na przykład Szwecja posiada obecnie trzy elektrownie jądrowe, w których pracuje łącznie sześć reaktorów. Ringhals w Halland z dwoma reaktorami, Forsmark w Uppland z trzema reaktorami i Oskarshamn w Småland z jednym reaktorem. Finlandia, w której większość społeczeństwa popiera energetykę jądrową, eksploatuje obecnie również kilka elektrowni jądrowych.

Jednak trend na świecie idzie w kierunku rozbudowy energii odnawialnych.

Przykładowo Szwecja zabezpiecza swoją energię następująco: Atom 30%// Woda 42% // Wiatr 18% //Słońce 1%// Węgiel, Gaz 9%.

Istnieją, w zależności od profilu rządu, różne koncepcje w różnych krajach, w tym i koncepcje rozbudowy sektora atomowego. Zależy to od polityki i lobbystów.