Jak czytać świadectwo energetyczne

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE – JAK CZYTAMY

Do każdego z naszych projektów dołączamy świadectwo energetyczne, czyli dokument informujący użytkownika o jakości budynku z punktu widzenia zużycia energii.

W świadectwie energetycznym podawane są wartości następujących parametrów:

Energia Użytkowa: EUco. (Ten parametr decyduje o statusie energetycznym danego budynku, czyli określa, czy jest to budynek pasywny, niskoenergetyczny, energooszczędny, czy też obiekt pozostaje poza parametrami energooszczędności)

Energia Końcowa: EK (Za tą energię ponosimy koszty)

Energia Pierwotna: EP (Energia pierwotna uwzględnia obok Energii Końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy działki budynku każdego nośnika energii: gazu, energii elektrycznej, oleju opałowego)

Energia użytkowa – Jest to energia, którą zużywamy do ogrzania naszego domu. Najprościej mówiąc, jest to ilość ciepła, która z systemu grzewczego budynku trafia do poszczególnych pomieszczeń, skąd pod postacią strat ciepła (przez przenikanie i na drodze wentylacji) trafia do otoczenia.

Wskaźnik energii użytkowej świadczy o jakości izolacji budynku i wydajności urządzeń grzewczych. Im mniejsza wartość EU, tym mniej ciepła tracimy przez przegrody zewnętrzne budynku. Projektowanie budynków energooszczędnych polega na osiągnięciu jak najniższej wartości zapotrzebowania na energię użytkową.

Energia użytkowa uwzględnia:

  • straty ciepła przez przegrody (mostki cieplne);
  • energię potrzebną do ogrzewania ciepłej wody;
  • energię na ogrzanie powietrza wentylacyjnego lub na działanie
  • wentylacji mechanicznej;
  • energię wykorzystywaną do chłodzenia, jeśli dom ma klimatyzację.

Klasyfikacja budynków wg zużycia energii użytkowej wygląda następująco:

Budynki energooszczędne  – wskaźnik EUco < 70 KWh/m2xrok.

Budynki niskoenergetyczne  – wskaźkim EUco < 30 KWh/m2xrok.

Budynki pasywne – wskaźnik EUco < niż 15 KWh/m2xrok.

W domach standardowych, które pozostają poza klasyfikacją energooszczędności, wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 120-180 KWh/m2x rok.

Energia końcowa – Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest to energia, którą musimy dostarczyć do grzejników, tak by te zaczęły działać, czyli żeby zaczęły oddawać ciepło do ogrzania pomieszczeń. Na przykładzie czajnika będzie to energia, którą musimy dostarczyć do czajnika aby ten podgrzał wodę.

Energia pierwotna – Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Energia Pierwotna różni się od końcowej tym, że uwzględnia straty powstające na etapie produkowania i przesyłania energii. Różnice między energią pierwotną a końcową zależą od nośnika ciepła. EP może być większa od końcowej od 10 (dla gazu) do 300% (dla prądu). Może też być mniejsza – jeśli nośnikiem ciepła jest biomasa (drewno, pelety).

Zachęcamy do przeczytania kolejnych artykułów na BLOGU. Dostępna jest wyjątkowa wiedza niezwykle potrzebna podczas procesu inwestycyjnego.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt – ecocube_architektura energooszczędna, pasywna