Alta

Alta

Projekt – 2018

Realizacja – 2018 –

Inwestor prywatny

Projekt Domu jednorodzinnego  „Alta” został opracowany jako bardzo nowoczesny budynek wyposażony w szereg energooszczędnych instalacji.  Zaprojektowano nowatorskie rozwiązania architektoniczne.  Wyjątkowe rozwiązania kształtowania bryły i architektury budynku widać w szczególności na elewacji południowej budynku. W chwili projektowania nie był znany w Polsce obiekt architektoniczny w skali budynku jednorodzinnego z tak ukształtowaną elewacją południową. Pomimo zachowania tradycyjnej formy dachu i skali budynku, w elewacji południowej zastosowano w przekroju trapezoidalne formy kształtujące odbiór wizualny najbardziej nasłonecznionej elewacji budynku. Budynek ma bryłę i założenia spełniające wszystkie standardy budownictwa pasywnego co jest warte podkreślenia i warte do szerokiego naśladowania.  Wyjątkowa trapezoidalna forma gzymsu/daszku od strony południowej, która przechodzi z bryły dwukondygnacyjnej na jednokondygnacyjną spełnia również rolę okapu chroniącego budynek przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym w okresie letnim. Elewacja od strony północnej, wschodniej i zachodniej jest ascetyczna i nowoczesna. Wyznacza kierunki i jest zaprzeczeniem dla modnej zabudowy przeciętnych budynków jednorodzinnych z katalogów domów jednorodzinnych.

W budynku są projektowane instalacje: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być obecnie projektowana we wszystkich wznoszonych budynkach z uwagi na duże ograniczenie strat ciepła budynku, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej  oparta na odnawialnych źródłach energii – powietrzna pompa ciepła. Decyzja inwestora o zastosowaniu pompy ciepła powinna być wzorem do naśladowania. W budynku są projektowane sterowane elektrycznie żaluzje i rolety, które będą skutecznie chronić energooszczędny budynek przed nagrzewaniem się w okresie letnim.

Jako materiał konstrukcyjny na ściany budynku zastosowano bloczki silikatowe, które są obecnie najbardziej ekologicznym materiałem na rynku. W skład silikatów wchodzi : piasek, wapno, woda. W Europie Zachodniej w Niemczech i Holandii z silikatów powstaje już ponad 40% budynków jednorodzinnych. Jest to doskonały materiał, który kumuluje ciepło i bardzo długo oddaje ciepło do wnętrza budynku. Silikaty  dzięki korzystnemu współczynnikowi  paroprzepuszczalności i wysokiej akumulacji ciepła korzystnie wpływają na stabilizację wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach. Są również doskonałym materiałem akustycznym i posiadają najwyższą klasę reakcji na ogień.