MS House

MS House

Projekt 2021

Realizacja 2023 –

Inwestor prywatny

Budynek ZERO emisyjny MS House.Celem inwestorów było zaprojektowanie i wybudowanie budynku, który będzie wykorzystywał energię elektryczną do zasilenia wszystkich urządzeń – energię, którą budynek będzie sam produkował. W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacją, instalacje solarną z paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,55kW. Garaż w budynku będzie wyposażony w gniazdko do ładowania samochodów elektrycznych.