Ecocube Smart Model A

Ergonomiczny prefabrykowany dom modułowy, składany z gotowych elementów na terenie budowy.

Model A_1 Jeden moduł mieszkalny o łącznej powierzchni 25,5 m2 liczonej po obwodzie podłogi.Kolorystyka i materiały do dowolnego wyboru.
Model A_2
Model A_1