Warsaw F

Warsaw F

Projekt koncepcyjny budynku wysokościowego

Projekt 2006

Wysokość budynku 195m

Warszawa