Warszawski inkubator technologiczny

Projekt konkursowy – 2006